Stem

 “ Ik ben al een lange periode een beetje hees. Eerst dacht ik dat het over zou gaan, maar het wordt langzamerhand steeds erger. Mensen denken nu vaak dat ik verkouden ben, terwijl dat helemaal niet zo is. Na een feestje ben ik mijn stem soms zelfs een paar dagen kwijt! ”

Het stemgeluid ontstaat in het strottenhoofd. Daar openen en sluiten de stembanden zich met een bepaalde snelheid waardoor een geluid wordt gemaakt. Bij verkeerd stemgebruik of verkeerde stemgewoonten (zoals: veel schreeuwen, gekke stemmetjes nadoen, keelschrapen) gaat er iets mis met het sluiten van de stembanden. Soms ontstaan hierdoor zelfs knobbeltjes of andere verdikkingen op de stembanden. Wanneer de stembanden niet volledig sluiten kan de stem hees, schor, krakerig klinken of soms wegvallen. 

Vaak is alleen logopedische therapie voldoende om de stemklachten op te lossen of te verminderen. Soms moet logopedische therapie gecombineerd worden met een onderzoek en/of operatie door de KNO-arts, omdat er een medische oorzaak is voor de stemproblemen.

Stemproblemen kunnen zijn

●  hese stem
●  schorre stem
●  regelmatig de stem kwijt zijn
●  vermoeid gevoel in de keel na spreken
●  zwakke stem
●  kinderheesheid
●  stembandverlamming
●  stemplooiknobbeltjes of andere verdikkingen op de stembanden
●  te hoge of te lage spreekstem
●  keelklachten bij intensief stemgebruik
●  niet luid genoeg kunnen roepen

Voor meer informatie over stem klik op: stemgeven
Voor meer informatie over stemproblemen klik op: heesheidkeelklachten bij intensief stemgebruik ,
stembandverlamming , zwakke stem

Hoofdlocatie Eelde 

Schoollaan 25
9761 AA  Eelde

Geopend:
maandag t/m vrijdag


Dependance
De Kimkiel

Kluiverboom 9
9732 KZ  Goningen

Geopend:
ma, di, do, vrij

Dependance
Fiduciaschool

Distributiestraat 1
9728 CR  Groningen

Geopend:
di, wo, do, vrij

Algemene
informatie
050 3095677
info@logopedie-eelde.nl

Aanmelden