Logopedische Praktijk Eelde - Paterswolde

Logopedie voor leerlingen van de Kimkiel en de Fiduciaschool

Logopedisch onderzoek

Wanneer nieuwe leerlingen op school komen bepaalt de schoollogopediste van De Kimkiel en de Fiduciaschool vanuit het dossier en/of hulpvraag van ouders/leerkracht of logopedisch onderzoek nodig is. Kinderen uit de onderbouw krijgen altijd preventief een logopedisch onderzoek. Als blijkt dat logopedie noodzakelijk is kan een kind worden doorverwezen voor logopedie bij een vrij gevestigde logopedist. De ouders kunnen vervolgens kiezen voor logopedische behandeling in een praktijk in/bij hun woonplaats, maar kunnen er ook voor kiezen om de behandeling in de dependance van Logopedische Praktijk Eelde/Paterswolde op de Kimkiel of de Fiduciaschool te laten uitvoeren. Het is mogelijk dat de leerlingen ook in vakanties doorbehandeld worden op de locatie in Eelde. Hiervoor moeten ouders apart een afspraak maken. 

Behandeling

Als ouders hebben gekozen voor een logopediebehandeling op school is een verwijsbrief nodig van de schoolarts of huisarts.De logopediebehandeling begint met een oudergesprekl. Hierin wordt de klacht van het kind besproken en  worden aanvullende vragen gesteld om het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen.Daarna wordt een logopedisch onderzoek gedaan. Dit kan een aantal sessies in beslag nemen. Na afloop van dit onderzoek wordt de conclusie met de ouders besproken en een voorstel voor een behandeling gedaan.Daarna begint de behandeling: het kind komt elke week naar logopedie op een afgesproken tijdstip. 

Contact en Overleg

In principe zijn er tenminste drie tot vier contactmomenten per jaar: het eerste gesprek, de bespreking van het logopedisch onderzoek, halverwege de behandeling, aan het eind van de behandeling/schooljaar. Verder wordt gebruik gemaakt van een heen-en-weer-schrift waarin per keer wordt geschreven wat er tijdens de logopediebehandeling is gedaan. Ouders kunnen in dit schrift aangeven hoe het thuis gaat en wat er thuis is geoefend. Uiteraard vindt tussendoor ook contact plaats als dat nodig is en kunnen ouders altijd contact opnemen met de logopediste

Kosten en Vergoeding

De logopedische behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Voor kinderen onder de achttien jaar is logopedie gratis en wordt ook het bedrag van het eigen risico niet aangesproken. De logopedische behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars stellen wel een aantal eisen aan logopedie op school:

     -       Een logopediebehandeling mag alleen gestart worden als er een verwijsbrief is van een arts.
     -       Ouders moeten aanwezig zijn aan het begin, halverwege en aan het eind van de logopedie behandeling.
     -       Er is regelmatig contact tussen ouders en logopediste.
     -       Ouders zijn bij voorkeur vaker aanwezig bij een logopediebehandeling

Let op:
De volgende zorgverzekeraars vergoeden géén ‘logopedie-op-school’: De Friesland, CZ, Delta Lloyd, OHRA en Zorg en Zekerheid.
Leerlingen die verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraars kunnen logopedie krijgen van de schoollogopediste van de school of moeten uitwijken naar een logopediepraktijk bij hen in de buurt.

Mondmotoriek Slikken Taal Adem Spreken Stotteren Stem