Logopedische Praktijk Eelde - Paterswolde

Zonder verwijsbrief naar de logopedist

dtlstempelLogopedie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u niet meer verplicht een machtiging van de huisarts nodig heeft om een afspraak met de logopedist te maken. Als u geen verwijsbrief van de huisarts heeft, zal de logopedist tijdens het eerste contact een korte vragenlijst afnemen om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Dit DTL-onderzoek bestaat uit algemene vragen over uw gezondheid en over uw klacht. Er wordt nog geen diagnose gesteld.
Als er geen bijzonderheden uit het DTL-onderzoek naar voren komen zal de logopedist overgaan op een gericht onderzoek van uw klacht. Daarna licht de logopedist de huisarts in over het DTL-onderzoek en de logopedische onderzoeksresultaten.
Bij twijfel naar aanleiding van het DTL-onderzoek is zorgvuldigheid geboden en wordt u doorgestuurd naar de huisarts. De huisarts coördineert de zorg rondom een patiënt en kan het beste inschatten welke hulp gewenst is. Er kan immers sprake zijn van ziekten en aandoeningen die buiten de kennis van de logopedist vallen. Als de huisarts u tóch logopedische behandeling adviseert kunt u met een verwijsbrief alsnog de behandeling starten

 

Uitzondering

Voor “logopedie op school” is een verwijsbrief van een (huis)arts noodzakelijk om de logopedische behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Dit betekent dat leerlingen van SBO-scholen waar de praktijk een dependance heeft, uitsluitend op verwijzing van een huisarts, schoolarts of specialist worden behandeld.

Mondmotoriek Slikken Taal Adem Spreken Stotteren Stem