Eerste afspraak

Elk behandeltraject begint met een vraaggesprek en een gericht onderzoek waarin wordt nagegaan wat de specifieke klacht is. Wanneer uitgebreider onderzoek nodig is worden meer afspraken gemaakt. Na het eerste onderzoek wordt de conclusie met u besproken, een therapievoorstel gedaan en worden behandelafspraken gemaakt. Als u geen verwijsbrief van een (huis)arts heeft wordt eerst een korte vragenlijst afgenomen om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedie. Er wordt tijdens deze korte screening nog geen diagnose gesteld.
Als er geen bijzonderheden uit de vragenlijst naar voren komen wordt overgegaan op het logopedisch onderzoek naar uw klacht, dat bestaat uit een vraaggesprek en een gericht onderzoek van de klacht. Bij twijfel naar aanleiding van de vragenlijst en wordt u doorgestuurd naar de huisarts, zie: DTL Directe Toegankelijkheid Logopedie
Bij de eerste afspraak moet u een geldig legitimatiebewijs en het pasje van de ziektekostenverzekering meenemen. Als u een verwijsbrief van een (huis)arts heeft moet u deze ook meenemen. Wanneer u aanvullende gegevens of verslagen van een specialist of therapeut heeft die betrekking hebben op uw klacht, is het prettig als u deze ook laat inzien tijdens het eerste gesprek.

Hoofdlocatie Eelde 

Schoollaan 25
9761 AA  Eelde

Geopend:
maandag t/m vrijdag


Dependance
De Kimkiel

Kluiverboom 9
9732 KZ  Goningen

Geopend:
ma, di, do, vrij

Dependance
Fiduciaschool

Distributiestraat 1
9728 CR  Groningen

Geopend:
di, wo, do, vrij

Algemene
informatie
050 3095677
info@logopedie-eelde.nl

Aanmelden