Logopedische Praktijk Eelde - Paterswolde

TAALONTWIKKELING

Taalontwikkeling

Taalontwikkeling is het leren begrijpen en spreken van woorden en zinnen. Het uitspreken van letters is spraakontwikkeling. Een goede taalontwikkeling is noodzakelijk voor een goede algemene ontwikkeling van een kind. Veel van wat kinderen leren wordt aangeboden via (gesproken of geschreven) taal. Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Normale ontwikkeling

Kinderen leren taal door te luisteren en te imiteren. De omgeving (familie en school of crèche) is daarbij heel erg belangrijk; zij zorgen voor het taalaanbod. Elk kind ontwikkelt taal in zijn eigen tempo, waardoor kinderen op jonge leeftijd kunnen verschillen qua taalvaardigheid.
Tot en met het zevende jaar zijn de hersenen het meest ‘rijp’ om taal te leren en is het kind dus erg taalgevoelig. In deze leeftijdsfase moet de basis van een goede taalontwikkeling gelegd worden. Het aanleren van taal of verbeteren van de taalontwikkeling verloopt een stuk moeizamer wanneer het kind ouder is!

Taalontwikkelingsachterstand

Er zijn normen ontwikkeld voor de minimale taalontwikkeling op bepaalde leeftijden. Wanneer een kind slechter spreekt dan de norm is sprake van een taalontwikkelingsachterstand; de taal ontwikkelt zich te langzaam. Soms is er alleen een probleem met het spreken, maar een kind kan ook moeite hebben met spreken én begrijpen van taal.
Op het consultatiebureau wordt beoordeeld of een kind zich op taalgebied goed ontwikkelt. Wanneer een kind ouder is kunnen peuterspeelzaalleiding of de leerkracht van de basisschool een mogelijke achterstand in de taalontwikkeling signaleren. Op veel basisscholen worden alle kinderen in groep twee gescreend door de schoollogopediste. Ook dan worden soms taalontwikkelingsproblemen ontdekt.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak voor een taalontwikkelingsachterstand is een aangeboren zwakke aanleg voor taal. Ook erfelijke aspecten kunnen hierbij meespelen (“de hele familie aan vaderskant heeft moeite met taal…”). Er zijn ook andere oorzaken:

  • problemen met de spraakorganen (lippen/tong/stem)
  • de taalontwikkelingsachterstand is onderdeel van een algeheel vertraagde ontwikkeling
  • gehoorproblemen
  • een slechte gezondheid (veel ziek zijn)
  • onvoldoende taalaanbod

Voor meer informatie, of als u zich zorgen maakt over de taalontwikkeling van uw kind, kunt u terecht op de internetsite www.kindentaal.nl  U kunt daar onder andere de SNEL-test invullen die een oordeel geeft over het talig niveau van uw kind.

Mondmotoriek Slikken Taal Adem Spreken Stotteren Stem